Vzpostavljanje zdravega partnerskega odnosa

Si lahko predstavljate partnerski odnos, v katerem se počutite ljubljenega, sprejetega in shajate brez večjih nesoglasij?

Vzpostavljanje zdravega partnerskega odnosa

Si lahko predstavljate partnerski odnos, v katerem se počutite ljubljenega, sprejetega in shajate brez večjih nesoglasij? Veliko ljudi ima kljub (ali pa zaradi) te idealizirane predstave izzive s partnerskimi odnosi. V nadaljevanju predstavljam nekaj nasvetov za vzpostavljanje zdravega in zrelega partnerskega odnosa.

RAZREŠIMO SVOJE PROBLEME

Ta korak se zdi precej logičen – če smo sami dovolj čustveno zreli, znamo kontrolirati in prepoznavati svoja čustva ter znamo to tudi skomunicirati, bomo veliko lažje ustvarili zdravo in funkcionalno dinamiko v našem partnerskem odnosu. Prav tako bomo že pri samem iskanju partnerja tudi pri njem/njej pozorni na te stvari in znali prepoznati, ali so na istem nivoju zrelosti kot mi in se na podlagi tega tudi odločili (ali ne) za vstop v resnejši partnerski odnos. Kot vidimo, lahko že s sprejemanjem odgovornosti za svoje življenje s tem, da razrešimo svoje psihične, čustvene in ostale probleme, pomembno vplivamo na uspešnost naših partnerskih odnosov.

OVRŽIMO IDEALIZIRANE PREDSTAVE

Idealizirane predstave o partnerskem odnosu nam največkrat prinašajo več škode kot koristi. Predvsem zaradi tega, ker bomo v tem primeru skoraj zagotovo razočarani, saj tudi v primeru, da je naš partner angel z neba in nima niti najmanjše pomanjkljivosti, vsaj na enem področju ne bo zadovoljil naših pričakovanj. S šalo na stran – bistvo povedanega je, da v odnosu spoznamo, da smo vsi samo ljudje in da nismo popolni in imamo pomanjkljivosti. Ko od partnerja več ne pričakujemo nemogočega in nedosegljivega, nismo razočarani in s tem paradoksno bolj zadovoljni s tem »nepopolnim« partnerskim odnosom. Poleg tega se s tem bolj približamo realnosti in s tem tudi omogočimo lažje spopadanje z izzivi v samem partnerskem odnosu.