Motivacija – kaj je to?

Motivacija je psihološki proces, ki spodbuja in usmerja naše vedenje. Je gonilna sila, ki nas prisili, da ravnamo v skladu s svojim ciljem.

Motivacija – kaj je to?

Vsakemu se je že kdaj zgodilo, da mu je zmanjkalo motivacije za učenje, delo, izvedbo novega projekta itd.  Ko nas prevzame občutek, da to kar delamo oz. bomo naredili, za nas nima ravno smisla. Na posameznih področjih življenja pa lahko opazimo, da smo izredno motivirani, da dosežemo svoj cilj.

DEFINICIJA

Motivacija je notranji proces, ki spodbuja naš organizem, da ravna v skladu s svojimi cilji, željami, potrebami in notranjo kontrolo. Je želja oz. gonilna sila, ki nas prisili, da ravnamo v skladu z nekim ciljem, ali pa to vedenje še dodatno okrepi.

Motivacija je psihološki proces, ki spodbuja in usmerja naše vedenje ter se nanaša na z njim povezana čustva, misli, prepričanja, stališča, pojmovanja in druge psihične vsebine.

VRSTE MOTIVACIJE

Motivacija je lahko intrinzična (notranja) ali ekstrinzična (zunanja).

Intrinzična motivacija vključuje motive, ki izvirajo iz naše notranjosti. Dejavnost je pri tem cilj sama po sebi. Posledica je občutek zadovoljstva ob izvajanju neke dejavnosti in ob rezultatih, ki jih oseba pri tem doseže. Notranje smo motivirani takrat, ko delujemo kljub temu, da za to ne prejmemo nobene zunanje »nagrade«. Preprosto uživamo v aktivnosti, oziroma vidimo priložnost za raziskovanje, rast, samo-aktualizacijo ali učenje. Seveda tudi z notranji motivatorji prinašajo »nagrade«. Omogočijo nam dobre, prijetne občutke in zadovoljstvo.

Ekstrinzična motivacija predstavlja vključenost v določeno aktivnost zaradi notranjih ali zunanjih pritiskov, aktivnost je sredstvo za dosego nekega drugega cilja, ne sama po sebi. Posameznik je motiviran zaradi nekega pričakovanega rezultata, ta je pomembnejši od procesa. Tovrstno motivacijo sprožijo le zunanji dejavniki in vzpodbude (tj. zunanji motivi), ki izhajajo iz zunanjega sveta in velikokrat vključujejo nagrade, kot so na primer: medalja, plača, diploma, pohvala, denar, slava itd. Ekstrinzična motivacija pogosto ni trajna.

Ko ti dve vrsti motivatorjev delujeta v sinergiji navadno doživimo najvišjo stopnjo delovanja in najbolj dolgotrajno ohranjamo motiviranost.

Raziskave so sicer pokazale, da so notranji motivacijski dejavniki dolgoročno bolj vzdržljivi kot zunanji. Ko namreč dosežemo določen cilj in dobimo zunanjo nagrado, nam motivacija po enakem vedenju pade in težje dobimo nov zagon.

POTREBUJETE PODPORO?

Imate težave z motivacijo za doseganje vaših ciljev in ne veste, kako to izboljšati?

Pri tem vam lahko pomagamo pri Kropex Coaching, saj imamo na tem področju veliko lastnih izkušenj in izkušenj s klienti. Več o naši ponudbi si lahko preberete TUKAJ.