Coaching

Kompetenten in izkušen coach je v procesu coachinga v oporo posamezniku na raznih področjih življenja: pri klientovem osebnostnem razvoju, karierni poti ter sklepanju in ohranjanju kakovostnih medosebnih odnosov.

Tako kot coaching pomaga posameznikom, da razvijejo vse svoje potenciale in dosežejo vrhunske rezultate, je podoben namen coachinga tudi v poslovnem svetu, kjer so uporabljene tehnike in teorije coachinga z namenom povečanja učinkovitosti posameznikov in timov ter izboljšanja konkurenčnosti podjetij.

Coach v procesu coachinga skupaj s svojim klientom s pomočjo ustreznih tehnik in vprašanj išče vzroke klientovih izzivov oz. težav ter posamezniku pomaga odkriti njemu lastne rešitve za premagovanje le-teh in načine za doseganje želenega cilja.

Coach ni nujno strokovnjak na klientovem strokovnem področju, saj coach obvlada tehnike in metodologijo, ki klientu omogoči, da do rešitve problema in ustrezne strategije pride sam.

Coach vam s svojim znanjem in izkušnjami pomaga, da do zastavljenega cilja pridete lažje in hitreje!

Kako poteka proces coachinga?

 1. Najprej skupaj s klientom podrobno analizirava sedanjo situacijo, ovire in izzive, ki negativno vplivajo na klientove cilje in rezultate.
 2. Nato skupaj postaviva cilje in določiva strategije za odpravitev psihičnih in čustvenih preprek, če so te prisotne.
 3. Klienta potem usmerim v realizacijo dogovorjenih strategij, da lahko čimhitreje spremeni svoja omejujoča prepričanja v konstruktivno naravnanost, notranjo moč in uspešnost na želenem področju. Seveda so rešitve prilagojene osebnosti klienta, njegovim potrebam in načinu življenja.
 4. Coaching proces s tem še ni zaključen. Končni cilj coachinga je vzdrževanje te naravnanosti skozi celotno življenje, ne glede na nepričakovane dogodke in neusmiljene okoliščine. Tudi na tej točki coachinga sem v oporo klientom

Pri coachingu je potrebnega veliko samostojnega dela, saj se klient celostno spreminja, hkrati pa te spremembe samostojno prenaša v svoje življenje. Coach klientu pri tem pomaga pri načrtovanju potrebnih sprememb, sledi njegovim poizkusom in dosežkom.

Torej gre pri coachingu za skupno iskanje klientu ustrezne poti, ki vodi do ustrezne rešitve določenega izziva.

Dovolite si narediti potrebne spremembe in zaživite življenje, kakršnega si želite.

Kaj lahko pričakujete pri Kropex Coaching?

 • odkrivanje svojih moči in omejitev, ki vas ovirajo na različnih področjih vašega življenja (samozavest, motivacija, partnerski odnosi, vodenje…)
 • ustrezna vprašanja v procesu coachinga, ki vas bodo vodila do presenetljivih spoznanj in vam omogočila širšo perspektivo
 • motivatorja, ki vas bo spodbujal na vsakem koraku vašega razvoja v procesu coachinga
 • konkreten načrt, kako boste premagali ovire in dosegli vaše cilje
 • razvoj lastnih vodstvenih sposobnosti, ki jih vi in/ali vaše podjetje potrebujete

Ste pripravljeni na spremembo?

Poslužujemo se tudi NLP tehnik

Nevrolingvistično programiranje (NLP) je sistem komunikacijskih orodij in tehnik, ki so  uporabne pri vodenju, svetovalnem delu, prodaji, poučevanju, nastopanju ali osebnostni rasti. NLP torej opisuje, kako ljudje zaznavamo svet, kako te zaznave notranje organiziramo, predelujemo, kako si ustvarjamo lastno realnost in se nanjo odzivamo s svojim vedenjem.

Ustanovitelja NLP-ja sta dr. John Grinder in Richard Bandler. Nastal je s preučevanjem psihiatrije, nevrologije, zgradbe in delovanja možganov ter jezikoslovja in psihologije. Z NLP-jem prepoznamo povezave med doživljanjem, mišljenjem, čustvovanjem, delovanjem in govorom osebe, kar nam omogoča, da globlje razumemo doživljanje posameznika ter sebe in posledično tudi zavestno vplivamo na to doživljanje.

NLP je torej uspešna metoda, ki se ukvarja s tem, kako jezik v najširšem pomenu besede vpliva na potek procesov v možganih. Povedano z drugimi besedami, možno je dobesedno programirati notranje procese mišljenja, občutenja in vedenja. Tako lahko zavestno in ciljno usmerjeno spreminjamo svoje mišljenje, izboljšamo obstoječa neželena ali omejujoča stanja ter s tem lažje dosegamo zadane cilje.

Klienti so po NLP coachingu zmožni oblikovati nove in izboljšati stare sposobnosti ter dosegajo svoje osebne cilje. Klienti v sebi odkrijejo oz. okrepijo tudi skrite vire moči, lažje shajajo z drugimi ljudmi ter druge bolj učinkovito motivirajo, poučujejo in sodelujejo z njimi. Pri vaših ciljih vam NLP tehnike lahko pomagajo lažje in hitreje do želenih rezultatov na osebnem in poklicnem področju in pri izzivih, ki bi jih radi premagali, saj vam NLP orodja lahko pomagajo do aktiviranja vaših potencialov v taki meri, da boste res uspeli.

Coach in klient v procesu coachinga zgradita zaupen odnos, ki je temelj za dobre rezultate naših strank.

Kaj boste pri Kropex Coaching pridobili?

 • izboljšano samozavest, samopodobo, delovno uspešnost in produktivnost
 • pozitivnejšo in produktivnejšo miselno naravnanost ter uvid v svoje razmišljanje
 • lažje in hitrejše sprejemanje za vas ustreznih odločitev
 • življenje, kakršnega si želite

KAKO VAM LAHKO POMAGAMO?

Motivacija

Postavljanje ciljev

Partnerski odnosi

Samozavest

Samopodoba

Za koga je coaching primeren?

Vsem, ki si želite korenito spremeniti in izboljšati sedanjo situacijo

Vsem, ki si želite spoznati napredne strategije za doseganje trajnih sprememb

Vsem, ki si želite življenjske izzive izkoristiti v svoj prid in doseči zadane cilje

Za koga coaching ni primeren?

Tistim, ki želijo na hitro rešiti svojo težavo in verjamejo, da lahko čez noč spremenijo dolgotrajne navade

Tistim, ki ne želijo razmišljati s svojo glavo, temveč se želijo zanašati na mnenja in sodbe drugih ljudi

Ljudem, ki niso pripravljeni vložiti nekaj lastnega dela v svoj osebni razvoj

Uspešni posamezniki in nadpovprečna podjetja se zavedajo pomena coacha v njihovem delovanju.